Algemene Voorwaarden Paintball en Outdoor

ALGEMENE VOORWAARDEN PAINTBALL & OUTDOOR

Artikel 1 - Aansprakelijkheid

1.1 Strandheem is niet verantwoordelijk voor (gevolg)schade, direct of indirect, welke de deelnemer lijdt door het gebruik van de door Strandheem beschikbaar gestelde uitrusting en/of sportterrein, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Strandheem.

Artikel 2 - Instructies en gedragsregels

2.1 De deelnemer zal alle instructies van de instructeur c.q. scheidsrechter opvolgen, welke verband houden met het beoefenen van het spel.

2.2 In geval van diefstal, vermissing of mogelijk misbruik van de door Strandheem aan de deelnemer verstrekte uitrusting, zal door Strandheem aangifte worden gedaan bij de politie.

2.3 De deelnemer mag de door hem of haar ontvangen uitrusting niet aan derden overdragen.

2.4 Het is de deelnemer ten zeerste verboden onder invloed van alcohol en/of drugs deel te nemen aan het spel.

2.5 Strandheem houdt zich aan de door de overheid opgelegde (gezondheids)maatregelen. Zoals o.a. de Corona QR-code controle.

Aanvullende voorwaarden Paintball

Artikel 3 - Uitrusting

3.1 Strandheem verstrekt in gebruik aan de deelnemer van het evenement een paintballwapen, masker en een camouflagepak. Daar kan gebruik van worden gemaakt voor het beoefenen van het spel.

3.2 Alvorens aan het paintball deel te nemen, dient de deelnemer bij ontvangst van de hierboven genoemde uitrusting akkoord te gaan met de hier gestelde voorwaarden.

3.3 Het is de deelnemer ten zeerste verboden:

  • Binnen het actieve speelgebied het paintballmasker af te nemen.
  • Binnen 5 meter op iemand te schieten.
  • Te schieten op dieren, auto’s en gebouwen.
  • Te schieten op instructeurs c.q. scheidsrechters of andere personen die niet bij het spel betrokken zijn;

 

3.4 De minimumleeftijd om aan paintball mee te doen is 18 jaar.

Artikel 4 - Uitrusting kinderpaintball

4.1 Strandheem verstrekt in gebruik aan de deelnemer van het evenement een Kinderpaintball, masker en een camouflagepak. Daar kan gebruik van worden gemaakt voor het beoefenen van het spel

4.2 Alvorens aan het spel deel te nemen, dient de organisator bij ontvangst van de hierboven genoemde uitrusting akkoord te gaan met de hier gestelde voorwaarden.

4.3 Het is de deelnemer ten zeerste verboden:

  • Binnen het actieve speelgebied het masker af te nemen.
  • Binnen 5 meter op iemand te schieten.
  • Te schieten op dieren, auto’s en gebouwen.
  • Te schieten op instructeurs c.q. scheidsrechters of andere personen die niet bij het spel betrokken zijn;

 

5.4 De minimumleeftijd om aan het spel mee te doen is 8 jaar.

Artikel 5 - NO-Show of annulering

Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep. Dan geldt voor annulering, zonder overleg met Strandheem van die reservering het navolgende:

a. Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip van de reservering, is de klant niet gehouden enige vergoeding te betalen.

b. Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarde te betalen.

c. Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde te betalen.

d. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde te betalen.

e. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde te betalen.

f. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde te betalen.

g. Bij annulering 7 dagen of minder en bij no-show voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde te betalen.